வெறும் சுவர் அல்ல 22: வேலையாட்களைத் தேர்வு செய்வது எப்படி

வீடு கட்டுவதற்கான அடிப்படைத் தேவைகளில் பணம், கட்டுமானப் பொருட்கள் ஆகியவை குறித்துப் பேசினோம். இந்த வாரம் வேலையாட்கள் குறித்துப் பார்ப்போம். நாம் எவ்வளவு [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 22: வேலையாட்களைத் தேர்வு செய்வது எப்படி

வெறும் சுவர் அல்ல 21: கட்டுமானப் பொருட்களைத் தேர்வுசெய்வது எப்படி?

வீடு கட்டுவதற்கான அடிப்படைத் தேவைகளில் கடந்த வாரம் நாம் பணம் குறித்துப் பேசினோம். இன்று கட்டுமானப் பொருட்கள் குறித்துப் பேசலாம். நம்முடைய வீட்டின் தரம் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 21: கட்டுமானப் பொருட்களைத் தேர்வுசெய்வது எப்படி?

வெறும் சுவர் அல்ல 20: வீடு கட்ட அடிப்படைத் தேவை எவை?

நமக்கே நமக்கென ஒரு சொந்த வீடு கட்டுவது என்பது இன்றைய வாழ்க்கைச் சூழலில் மிகவும் கடினமான ஒன்று. நம் சேமிப்பின் பெரும் பகுதியைச் செலவாக்குவது வீட்டைக் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 20: வீடு கட்ட அடிப்படைத் தேவை எவை?

வெறும் சுவர் அல்ல 19: கிரானைட் தளம்- சில தகவல்கள்

கிரானைட் எப்படி உருவாகிறது? மார்பிளைப் போல கிரானைட்டும் இயற்கையாக உருவாவதுதான். ஆனால், மார்பிளைக் காட்டிலும் கூடுதல் ஆழத்தில் கிரானைட் உருவாகிறது. கனன்று [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 19: கிரானைட் தளம்- சில தகவல்கள்

வெறும் சுவர் அல்ல 18: ராஜஸ்தான் மார்பிள்

மார்பிள் எப்படி உருவாகிறது? கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாக மண்ணுக்கு அடியில் ஆழத்தில் வெவ்வேறு தனிமங்கள் அழுத்தத்துக்கும் வெப்பத்துக்கும் ஆட்படும்போது அவை [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 18: ராஜஸ்தான் மார்பிள்

வெறும் சுவர் அல்ல 17: எப்படி அமைக்கலாம் குளியலறை டைல்?

பொதுவாக வீட்டின் அனைத்து இடங்களில் தளம் அமைப்பதற்கும் நீர் புழங்கும் இடங்களான குளியலறை, சமையலறை ஆகிய இடங்களில் தளம் அமைப்பதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 17: எப்படி அமைக்கலாம் குளியலறை டைல்?

வெறும் சுவர் அல்ல 16: தரையில் டைல் இடுகையில் கவனிக்க வேண்டியவை

தரைத் தளமிடுவதில் பல முறைகள் உள்ளன. முன்பு சிமெண்ட் தரை அப்படியே பூசிவிடுவார்கள். பிறகு அந்த சிமெண்ட் தரையில் சிவப்பு வண்ணங்கள் பூசி விதவித வடிவங்கள் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 16: தரையில் டைல் இடுகையில் கவனிக்க வேண்டியவை

வெறும் சுவர் அல்ல 14: செண்ட்ரிங்கில் கவனிக்க வேண்டியவை

செண்ட்ரிங் வேலை எதற்கு? கான்கிரீட் இட்ட பின்பு அது முழுமையாகத் தன் வலிமையை அடையும் காலம் வரை அதைத் தாங்கி பிடிப்பதற்கான ஒரு அமைப்பு தேவை. அது தான் இந்த [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 14: செண்ட்ரிங்கில் கவனிக்க வேண்டியவை

வெறும் சுவர் அல்ல 13: கான்கிரீட்டுக்கு நீராட்டுதல்

கான்கிரீட் இட்ட பின்பு அது தன் முழுமையான வலிமையை அடைவதற்காகத் தொடர்ந்து தண்ணீர் நிறுத்தி ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருப்பதைத்தான் நீராட்டுதல் (CURING) என்கிறோம். [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 13: கான்கிரீட்டுக்கு நீராட்டுதல்

வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட்டில் எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றலாம்?

கான்கிரீட்டின் அடிப்படைக் கூறுகள் காலம், லிண்டல், மேற்கூரை ஆகிய வேலைகளுக்கு நாம் வேலை செய்யும் இடத்திலேயே கான்கிரீட் கலந்து பயன்படுத்துவது இயல்பாக அனைத்து [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட்டில் எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றலாம்?