வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட் கலவை தயாரிப்பது எப்படி?

கான்கிரீட் கலவையை வேலை செய்யும் இடத்தில் தயாரித்து மேற்கூரை அமைப்பது நாம் பரவலாகச் செய்யும் ஒரு விஷயம். M20 அதாவது MIX 20 என்பதுதான் மேற்கூரை கான்கிரீட் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட் கலவை தயாரிப்பது எப்படி?

வெறும் சுவர் அல்ல 11: பூச்சு வேலை எப்படிச் செய்வது?

பூச்சு வேலை எதற்கு? வீட்டின் உட்புறத்தைப் பாதுகாத்து அழகுபடுத்துவதற்காகவும், வெளிப்புறம் மழை, வெயிலிலிருந்து கட்டிடத்தைப் பாதுகாத்து அழகுபடுத்துவதற்காகவும் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 11: பூச்சு வேலை எப்படிச் செய்வது?

வெறும் சுவர் அல்ல 10: கட்டு வேலையின் தேவை என்ன?

கட்டிடம் இரண்டு வகையில் கட்டப்படுகிறது. ஒன்று LOAD BEARING STRUCTURE மற்றொன்று FRAMED STRUCTURE. தாய்ச் சுவர் அடிப்படையில் சுவர் மேல் சுவர் கட்டப்படுவது [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 10: கட்டு வேலையின் தேவை என்ன?

வெறும் சுவர் அல்ல 07: எம் சாண்ட் பயன்படுத்தலாமா?

எம் சாண்ட் என்பது என்ன? ஆற்றுப் படுகையில் மணல் கிடைக்கிறது. ஆற்று மணலைக் கட்டிட வேலைக்குப் பயன்படுத்துகிறோம். பாறைகளை உடைத்துத் தூளாக்கிப் பெறுவதுதான் எம் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 07: எம் சாண்ட் பயன்படுத்தலாமா?

வெறும் சுவர் அல்ல 06: எப்படி இருக்க வேண்டும் வீட்டின் முகப்பு?

வீட்டின் முகப்பு (ELEVATION) – அடிப்படை என்ன? ஒரு வீட்டின் முகப்பு அந்த வீட்டின் அடையாளம். முகப்பு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதே அந்த வீட்டின் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 06: எப்படி இருக்க வேண்டும் வீட்டின் முகப்பு?

வெறும் சுவர் அல்ல 05: கம்பி வரைபடம் அவசியமா?

கம்பி வரைபடம் (STRUCTURAL DRAWING) என்றால் என்ன? புவியீர்ப்பு விசையை எதிர்த்து நம் கட்டிடங்கள் விண்ணை நோக்கி வளர்ந்து நிற்கின்றன. தலைமுறைகள் காண வேண்டிய [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 05: கம்பி வரைபடம் அவசியமா?

வெறும் சுவர் அல்ல 04: கட்டுமான ஒப்பந்தமும் 10 தகவல்களும்

வாடிக்கையாளருக்கும் கட்டுமான ஒப்பந்ததாரருக்கும் இடையில் முறையான கட்டுமான ஒப்பந்தம் (CONSTRUCTION AGREEMENT) ஏற்படுத்திக் கொள்ளாததால், பல வீட்டுக் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 04: கட்டுமான ஒப்பந்தமும் 10 தகவல்களும்

வெறும் சுவர் அல்ல 04: கட்டுமானம் என்னும் அறிவியல்

இன்றைய சூழலில் கட்டுமானப் பணியில் வடிவமைப்பாளர், பொறியாளர், மேஸ்திரி ஆகிய மூவர் முக்கியமானவர்கள். இவர்களில் வடிவமைப்பாளர்களும் பொறியாளர்களும் தொழில் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 04: கட்டுமானம் என்னும் அறிவியல்

வெறும் சுவர் அல்ல 02:எதிர்கால விரிவாக்கத்துக்கு நம் வீடு தயாரா?

வாழ்க்கை முறையும் நம் வசதிகளும் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. உணவு, ஆடையில் தொடங்கி நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு சாதனமும் புது வடிவம் பெறுகிறது. [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 02:எதிர்கால விரிவாக்கத்துக்கு நம் வீடு தயாரா?

வெறும் சுவர் அல்ல 03: வீடு வடிவமைப்பில் அடிப்படை விதிகள்

நம்முடைய ஆசைக்கும் நிதிநிலைக்கும் ஏற்ப வீட்டை வடிவமைக்க வேண்டியதன் அடிப்படையைப் பற்றிக் கடந்த வாரங்களில் பார்த்தோம். எப்படிப்பட்ட அளவிலான வீடாக இருந்தாலும் [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 03: வீடு வடிவமைப்பில் அடிப்படை விதிகள்