வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட் கலவை தயாரிப்பது எப்படி?

கான்கிரீட் கலவையை வேலை செய்யும் இடத்தில் தயாரித்து மேற்கூரை அமைப்பது நாம் பரவலாகச் செய்யும் ஒரு விஷயம். M20 அதாவது MIX 20 என்பதுதான் மேற்கூரை கான்கிரீட் அமைக்கப் பயன்படுத்த வேண்டிய முறையான கலவை. M20 என்பது என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டியதும் அவசியம் M20 என்பது என்ன? சிமெண்ட் மணல் மற்றும் ஜல்லி இவற்றை எந்த விகிதத்தில் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதைப் பொறுத்துதான் கான்கிரீட்டின் வலிமை அமைகிறது. 1 : 1.5 : […]

வெறும் சுவர் அல்ல 11: பூச்சு வேலை எப்படிச் செய்வது?

பூச்சு வேலை எதற்கு? வீட்டின் உட்புறத்தைப் பாதுகாத்து அழகுபடுத்துவதற்காகவும், வெளிப்புறம் மழை, வெயிலிலிருந்து கட்டிடத்தைப் பாதுகாத்து அழகுபடுத்துவதற்காகவும் நம் வீட்டுக்குப் பூச்சு (PLASTERING) தேவைப்படுகிறது. வீட்டின் உட்புறத்தில் பூச்சு வேலை செய்யப்படாமல் வெறும் செங்கல் சுவராகவே உள்ள வீடுகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். அதற்கென்று உரிய செங்கற்களை வாங்கி முறையாகத் திருத்தமாக வேலை செய்தால் மட்டுமே அப்படி நாம் செயல்படுத்த முடியும். மேலும் மின்சார வேலைகளுக்காகச் செங்கல் சுவரை உடைத்துக் குழாய்கள் பதிக்கும் இடங்களையும் முறைப்படி செம்மைப் படுத்துவது […]

வெறும் சுவர் அல்ல 10: கட்டு வேலையின் தேவை என்ன?

கட்டிடம் இரண்டு வகையில் கட்டப்படுகிறது. ஒன்று LOAD BEARING STRUCTURE மற்றொன்று FRAMED STRUCTURE. தாய்ச் சுவர் அடிப்படையில் சுவர் மேல் சுவர் கட்டப்படுவது LOAD BEARING STRUCTURE. காலம், பீம் என்று அமைக்கப்படுவது FRAMED STRUCTURE. காலம், பீம் அமைக்கப்படாத கட்டிடத்தில் கட்டுவேலை எடை தாங்கும் வேலையைச் செய்கிறது. இன்று பெரும்பாலான வேலைகள் காலம், பீம் அமைக்கப்பட்டே கட்டப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட கட்டிடங்களில் கட்டு வேலை, இடத்தைப் பிரிக்க மட்டுமே (PARTITION) உதவுகிறது. இந்தச் சிந்தனையை மனத்தில் […]

வெறும் சுவர் அல்ல 07: எம் சாண்ட் பயன்படுத்தலாமா?

எம் சாண்ட் என்பது என்ன? ஆற்றுப் படுகையில் மணல் கிடைக்கிறது. ஆற்று மணலைக் கட்டிட வேலைக்குப் பயன்படுத்துகிறோம். பாறைகளை உடைத்துத் தூளாக்கிப் பெறுவதுதான் எம் சாண்ட். Manufactured Sand என்பதன் சுருக்கம்தான் M-Sand. இயற்கை உருவாக்கித் தருவது ஆற்று மணல், நாமே தயாரிப்பது எம் சாண்ட். தயாரிப்பு முறை பாறைகளை உடைத்து நம் கட்டிட வேலைக்குத் தேவையான 20 எம்.எம்., 40 எம்.எம். என்ற அளவீடுகளில் நமக்குத் தேவையான ஜல்லிகளைப் பெறுகிறோம். அதைப் போன்றே மேலும் உடைத்துத் […]

வெறும் சுவர் அல்ல 06: எப்படி இருக்க வேண்டும் வீட்டின் முகப்பு?

வீட்டின் முகப்பு (ELEVATION) – அடிப்படை என்ன? ஒரு வீட்டின் முகப்பு அந்த வீட்டின் அடையாளம். முகப்பு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதே அந்த வீட்டின் தன்மையை உலகுக்கு எடுத்துச் சொல்வது. எனவே, பொதுவாக வீட்டின் முகப்பு மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக அனைவருக்கும் பிடிக்கும் விதத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டியது முக்கியம் என நினைக்கிறோம். அப்படி அமைக்கும்போது கட்டிடத்தின் வாழ்நாளைப் பாதிக்கும் வகையிலோ பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலோ எந்தவொரு ஒரு காரணியும் அமைந்துவிடாமல் பார்த்துக் கொள்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம். ஜன்னல் […]

வெறும் சுவர் அல்ல 05: கம்பி வரைபடம் அவசியமா?

கம்பி வரைபடம் (STRUCTURAL DRAWING) என்றால் என்ன? புவியீர்ப்பு விசையை எதிர்த்து நம் கட்டிடங்கள் விண்ணை நோக்கி வளர்ந்து நிற்கின்றன. தலைமுறைகள் காண வேண்டிய நம் வீடு அப்படி நிற்க வேண்டுமென்றால், அந்த வீட்டின் ஒட்டுமொத்த பாரமும் முறையாக மண்ணுக்குக் கடத்தப்பட வேண்டும். அதற்கு முறையாகப் பாரம் கடத்தும் திறன் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். அதுதான் STRUCTURAL DRAWING என்ற கம்பி வரைபடம். கான்கிரீட்டின் அடிப்படை அறிவியல் கருத்து: இன்றைய சூழலில் வீடு கட்டுவதற்கு நமக்குக் கிடைத்திருக்கும் அரிய […]

Translate »
Any Queries